Mogelijkheden.

Juist op de mogelijkheden willen wij de nadruk leggen. Want juist wat wel mogelijk is geeft zelfvertrouwen, trots en eigen waarde.

Beperkingen omzetten in mogelijkheden. Of het nu gaat om:
Kinderen/jongeren/volwassenen met autisme
Kinderen/jongeren/volwassenen met een lichamelijke/geestelijke beperking
Kinderen/jongeren/volwassenen met een psycho/sociale beperking
Kinderen/jongeren/volwassenen met een auditieve/visuele beperking
Kinderen/jongeren/volwassenen met niet aangeboren hersenletsel
Burn-out/overspannenheid
Re-integratie (trajecten)
Reclassering
Respijtzorg ( bij kinderen)

Op onze zorgboerderij willen we iedereen het gevoel geven dat men er mag zijn!
Doormiddel van taken met de daarbij passende verantwoordlijkheden proberen we een ieder een waardevol en trots gevoel te laten krijgen.
Door de diverse werkzaamheden op ons akkerbouw bedrijf, doet men bepaalde kennis op, die ontwikkeld kan worden tot bepaalde vaardigheden.

Bij het Groenteboerinnetje staat de ontwikkeling en het belang van de deelnemer voorop. Dit is ook de reden dat we bepaalde leeractiviteiten aanbieden voor de deelnemers. Een voorbeeld hiervan is leren lezen, rekenen, schrijven en dan het geleerde uiteindelijk toepassen in de praktijk. Aan de hand van een begeleidingsplan worden er samen met de deelnemer leerdoelen opgesteld. Deze wordt regelmatig besproken, zo nodig bijgesteld. Wanneer er een doel behaald is, dat veel invloed heeft op het zelfvertrouwen van de deelnemer, dan komt er een diploma van Groenteboerinnetje.

Behalve bovengenoemde onderwerpen kan er ook geleerd worden om te gaan met bepaalde gereedschappen en kleinere machines. Er is mogelijkheid om bepaalde officiële erkende certificaten te behalen, mogelijk is het nodig om overleg te hebben met andere instellingen/bedrijven om daar een deel van de cursus te doorlopen om tot het behalen van een volwaardig certificaat te komen.

Tussen de werkzaamheden door is er ook gelegenheid voor ontspanning, even de gedachten los laten, even doen wat je leuk vindt.
Er zijn natuurlijk de dingen die moeten gebeuren, die niet altijd leuk zijn. Soms moet je je hier even tegen verzetten, maar daar staat dan weer tegenover dat er na die tijd eventjes de mogelijkheid is voor ontspanning.
Dit kan zijn;
Met de hond spelen, de konijnen verzorgen, de poezen aaien, even het veld op voor een wandeling, gewoon even lekker zitten, noem maar op.
Er is zelfs een mogelijkheid voor een klein eigen moestuintje, waar je zeflstandig in bezig kunt zijn.
Er kan veel.
Op deze manier is er weer energie en hopelijk weer een beetje motivatie voor iets wat moet gebeuren, maar misschien niet direct echt leuk is om te doen.